Czyli  PROBLEM GAZAMPINGU

Gazamping jest sytuacją, w któryej sprzedawca akceptuje wyższą ofertę od osoby trzeciej na nieruchomość, która jest w trakcie zakupu.

Dlaczego tak sie dzieje?

Po pierwsze dlatego, ze  nic nie jest prawnie wiążące, dopóki nie nastąpi wymiana kontraktów.

Gazamping może byc tez spowodowany tym, że kupujący obniża swoją ofertę na nieruchomość w ostatniej chwili, często tuż przed wymianą umów. Stawia to sprzedawcę w trudnej sytuacji, w której musi zdecydować, czy przyjąć niższą ofertę, czy ją odrzucić, ryzykując utratę sprzedaży.

Wyniki tzw building survey przeprowadzonego przez kupującego lub wycena kredytu hipotecznego moga ujawnić problemy, które  obniżą wartość nieruchomości lub spowodują, że naprawa domu  może kosztować kupującego sporo pieniedzy. W związku z tym mogą chcieć renegocjacji ceny tuż przezd wymiana kontraktow.

Powody zmiany ceny domu po zaakceptowaniu oferty:

  1. Błędne obliczenia i cheć tego, żeby oferta byla zaakceptowana powoduje , że kupujacy oferują za dużo przy składaniu oferty. W miarę upływu czasu i po ponownych obliczeniach kosztów mogą chcieć zmniejszyć swoją ofertę.
  2. Ceny nieruchomości zawsze się zmieniają i może się zdarzyć, że nastąpiła obniżka od czasu złożenia przez kupującego pierwszej oferty. Jeśli wartość nieruchomości nie jest już wyceniona na poziomie pierwotnej oferty, mogą chcieć ją obniżyć.
  3. Konkurencja – kupujący często kontynuują oglądanie nieruchomości po uzgodnieniu sprzedaży „na wszelki wypadek”. Jeśli znajdą inną, preferowaną przez siebie nieruchomość w lepszej cenie, mogą obniżyć swoją ofertę badz sie wycofac.

Co można zrobić, aby tego uniknąć?

Chociaż nie ma gwarancji, że uda się tego uniknąć, ponieważ nic nie jest prawnie wiążące, dopóki nie nastąpi wymiana umów, sprzedawca może podjąć pewne kroki, aby zmniejszyć ryzyko takiego zdarzenia.

Jeśli ustalisz cenę wywoławczą powyżej stawki rynkowej, istnieje większe prawdopodobieństwo, że kupujący obniży swoją ofertę w późniejszym czasie.

Nie próbuj ukrywać żadnych problemów – survey I searches  przeprowadzone przez kupującego prawdopodobnie wykaża wszelkie problemy.  Jeśli coś wyjdzie na jaw, kupujący prawdopodobnie albo wycofa się z zakupu, albo obniży swoją ofertę.

Wybierz dobrego agenta i prawnika – opóźnienia są często główną przyczyną gazanderingu, więc upewnij się, że masz dobrego agenta i prawnika działającego w Twoim imieniu, który pomoże szybko i sprawnie przeprowadzić sprzedaż.

Opcje:

Jeśli sprzedajesz nieruchomość, a kupujący poprosi Cię o obniżenie ceny sprzedaży, powinieneś najpierw spróbować ustalić przyczynę, ponieważ prawdopodobnie będzie to miało wpływ na Twoją decyzję. Twój prawnik może następnie omówić z Tobą dostępne opcje i doradzić najlepszy sposób działania w zależności od Twojej sytuacji. Te opcje to;

Odrzuć niższą ofertę – jeśli uważasz, że niższa oferta kupującego jest nieuczciwa, a on po prostu próbuje szczęścia, lub jeśli zaakceptowanie niższej oferty oznaczałoby, że nie będziesz mógł kontynuować swojej tranzakcji kupna. Może to skutkować wycofaniem się kupującego i zgodą na kontynuację po pierwotnej cenie lub całkowitym wycofaniem się ze sprzedaży. Może to być zatem strategia ryzykowna.

Możesz negocjować i uzgodnić nową cenę gdzieś pośrodku, zaoferować wykonanie niektórych prac niezbędnych do usunięcia problemów ujawnionych w survey lub uwzględnić w ramach sprzedaży dodatkowe wyposażenie i zawartość.

Zaakceptuj niższą ofertę – jeśli obawiasz się znalezienia nowego nabywcy lub masz powiązany zakup, możesz zdecydować się na bezwarunkową akceptację niższej oferty, aby kontynuować sprzedaż. Alternatywnie możesz dołączyć do tego pewne warunki, takie jak wymiana umów w określonym terminie, aby wywrzeć presję na kupującego, aby szybko sfinalizował sprzedaż.

Marta Konieczna m.konieczna@sydneymitchell.co.uk 08081668860

 

 

UK Top Tier Firm 2022 Lexcel Practice Management Standard Birmingham Law Firm of the Year for 2021 Resolution Collaborative Family Lawyer
The Law Society Accredited in Family Law Conveyancing Quality Scheme